tirsdag 22. august 2006

Krykker i fuglefjellet på Bulbjerg

22.08.06 besøkte jeg Bulbjerg som er Danmarks eneste fuglefjell…her hekker 3-400 par krykkjer. Havhesten har også hekket her med to par, men om dette er fast er uvisst……

Ungfuglen til høyre er snart flyveferdig.

Posted by Picasa

mandag 21. august 2006

Gul potetrøyksopp (Scleroderma citrinum)


Posted by Picasa

Slyngsøtvier (Solanum dulcamara)

Denne planten kom jeg over sørvest for Lyngby i Thisted Kommune i det som nå er Danmarks første nasjonalpark.

Blomstrende slyngsøtvier Solanum dulcamara 21.08.06

Bær av slyngsøtvier Solanum dulcamara 21.08.06

Blomst og umodne bær 21.08.06

Tilhører søtvierfamilien (Solanaceae) som inneholder over 1700 arter og har en kosmopolittisk utbredelse. Plantene i familien kan være ettårige, toårige eller flerårige urter, busker, trær og klatreplanter. Hos noen arter kan deler av planten være spiselig, mens andre deler kan være svært giftige. Dette er tilfeller for mange planter som dyrkes som frukt eller grønnsaker, slik som poteter, tomater, auberginer og paprika. Andre arter i søtvierfamilien er velkjente prydplanter, og mange arter har vært brukt medisinsk over store deler av verden. Ofte har artene giftige bær, noe som skyldes innholdet av glykoalkaloid. Det vitenskapelige artsnavnet til slyngsøtvier, dulcamara, kommer av dulcis amara, som betyr "søt bitter". Dette navnet kommer av at hvis man tygger på planten er smaken først er bitter, men blir seinere søt, noe som skyldes de kjemiske forandringene som skjer med glykoalkaloidet.
Posted by Picasa

fredag 16. juni 2006

Sommersnø Bjørnøya 2006

Natt til 16.06.06 kom det snø i tilegg til sterk vind på Bjørnøya, flere steder langs brinken ble rugende sjøfugler dekket av snø....men fugler som lever i arktiske strøk er noen hardhauser så de aller fleste klarte seg bra......

Rugende lomvi Uria aalge Revdalen

Lomvi Uria aalge og polarmåke Larus hyperboreus Revdalen

Rødsildre Saxifraga oppositifolia

Norsk Polarinstitutts forskningsstasjon i Revdalen/Bjørnøya 16.06.2006
Posted by Picasa

søndag 4. juni 2006

Svalestjert (Papilio machaon)

Svalestjert ( Papilio machaon), en av våre største dagsommerfugler med 72—90 mm vingespenn. Sommerfuglen har en karakteristisk stjert eller hale på bakvingene. Vingene er gule med svarte flekker og årer; de spisse bakvingene har et blått bånd og en rødbrun flekk. Larven lever på skjermplanter. Forekommer over det meste av Norge men er imidlertid vanligst i den sørligste delen av landet. Denne hadde tilhold ved en sandstrand i søre deler av Hå kommune noen dager i Mai/Juni 2006.

Posted by Picasa