søndag 24. februar 2008

Eikemusling (Daedalea quercina)

Dette er en vanlig kjuke på eik som følger eika i hele dens utbredelsesområde. Den vokser helst på litt tykkere stammer, kraftige greiner og stubber. Den er uspiselig og flerårig.


Mossigeloen 24.02.08

Mossigeloen 24.02.08

Mossigeloen 24.03.07
Posted by Picasa