tirsdag 22. august 2006

Krykker i fuglefjellet på Bulbjerg

22.08.06 besøkte jeg Bulbjerg som er Danmarks eneste fuglefjell…her hekker 3-400 par krykkjer. Havhesten har også hekket her med to par, men om dette er fast er uvisst……

Ungfuglen til høyre er snart flyveferdig.

Posted by Picasa

mandag 21. august 2006

Gul potetrøyksopp (Scleroderma citrinum)


Posted by Picasa

Slyngsøtvier (Solanum dulcamara)

Denne planten kom jeg over sørvest for Lyngby i Thisted Kommune i det som nå er Danmarks første nasjonalpark.

Blomstrende slyngsøtvier Solanum dulcamara 21.08.06

Bær av slyngsøtvier Solanum dulcamara 21.08.06

Blomst og umodne bær 21.08.06

Tilhører søtvierfamilien (Solanaceae) som inneholder over 1700 arter og har en kosmopolittisk utbredelse. Plantene i familien kan være ettårige, toårige eller flerårige urter, busker, trær og klatreplanter. Hos noen arter kan deler av planten være spiselig, mens andre deler kan være svært giftige. Dette er tilfeller for mange planter som dyrkes som frukt eller grønnsaker, slik som poteter, tomater, auberginer og paprika. Andre arter i søtvierfamilien er velkjente prydplanter, og mange arter har vært brukt medisinsk over store deler av verden. Ofte har artene giftige bær, noe som skyldes innholdet av glykoalkaloid. Det vitenskapelige artsnavnet til slyngsøtvier, dulcamara, kommer av dulcis amara, som betyr "søt bitter". Dette navnet kommer av at hvis man tygger på planten er smaken først er bitter, men blir seinere søt, noe som skyldes de kjemiske forandringene som skjer med glykoalkaloidet.
Posted by Picasa