mandag 24. mars 2008

Skjærereir

Skjære pica pica bygger normalt reiret sitt i et tre, men enkelte ganger bygger den på mer uvanlige plasser slik som her……


Sørbø/ Rennesøy 24.03.08

Sørbø/ Rennesøy 24.03.08
Posted by Picasa

Blåveis (Hepatica nobilis)

Blåveis (Hepatica nobilis ) er en 10 cm høy, flerårig fornem plante med vintergrønne tredelte blad og blå blomster. Bladene er store, noe læraktige og mørkgrønne med brunviolet underside. Blåveis blomstrer i mars-mai, men blomsterknopperne dannes allerede året før og ligger klare til å springe ut når vårvarmen når riktig temperatur. Man kan derfor fra tid til annen se blåveis blomstre om høsten når man har en mild værtype. Blomstene er vanligvis mattblå, men kan også forekomme som lillarøde, rosa eller hvite, og sjeldent forekommer også eksemplarer med dobbelte blomster.Efter blomstringen bøyer blåveisen sine blomster mot bakken, der maur nå forsyner seg av fruktene, som er forsynt med et kjøttaktig biheng som mauren gjerne spiser. En spesiell raritet med blåveisen er at den vokser opp fra spissen av en grov jordstengel, og ett eksemplar kan bli utrolig gammelt, muligens flere hundre år!
Blåveis vokser helst i løvskog, men også i granskog.
Årsaken til at blåveisen ofte plaseres i en egen slekt, blåveis (Hepatica), er at man ikke synes den hører hjemme i slekten til andre ...veiser (Anemone), der den iblant oppføres. Artsnavnet nobilis er latinsk og betyr edel, fornem,hvilket er et meget velegnet uttrykk for denne blomsten. Blåveis er forresten både giftig og fredlyst.


Rennesøy-Rogaland 24.03.08

Rennesøy- Rogaland 24.03.08

Rennesøy- Rogaland 24.03.08

Rennesøy- Rogaland 24.03.08
Posted by Picasa

søndag 23. mars 2008

Sandmorkel (Gyromitra esculenta)

Av gresk gyros: vindig og mitra: lue samt latin esculentus: spiselig

Sandmorkel Gyromitra esculenta Kleppeloen 23.03.07

Sandmorkel Gyromitra esculenta Kleppeloen 23.03.07.

Sandmorkel Gyromitra esculenta Kleppeloen 23.03.07.

Lokaliteten hvor vi fant 12 eksemplarer 23.03.07

Ferske sandmorkler er giftige. Giften kan fjernes ved to ganger avkoking, hver gang 10 min, i dobbelt så mye vann som sopp eller ved tørking.


Posted by Picasa

søndag 2. mars 2008

Tysbast (Daphne mezereum)


Tysbast Daphne mezereum

Tysbast Daphne mezereum

Tysbast Daphne mezereum.Dover plantage/syd Thy 02.03.08.

Tysbast er en meget giftig plante som må omgås med stor forsiktighet, og planten må aldri samles for bruk til selvmedisinering. Selv om tysbast tidligere var brukt medisinsk, frarådes innvortes bruk på det sterkeste. Hudkontakt med plantesaften til tysbast kan gi blemmedannelse, og også utvortes må urten bare brukes under medisinsk oppsyn.
Posted by Picasa