mandag 24. mars 2008

Blåveis (Hepatica nobilis)

Blåveis (Hepatica nobilis ) er en 10 cm høy, flerårig fornem plante med vintergrønne tredelte blad og blå blomster. Bladene er store, noe læraktige og mørkgrønne med brunviolet underside. Blåveis blomstrer i mars-mai, men blomsterknopperne dannes allerede året før og ligger klare til å springe ut når vårvarmen når riktig temperatur. Man kan derfor fra tid til annen se blåveis blomstre om høsten når man har en mild værtype. Blomstene er vanligvis mattblå, men kan også forekomme som lillarøde, rosa eller hvite, og sjeldent forekommer også eksemplarer med dobbelte blomster.Efter blomstringen bøyer blåveisen sine blomster mot bakken, der maur nå forsyner seg av fruktene, som er forsynt med et kjøttaktig biheng som mauren gjerne spiser. En spesiell raritet med blåveisen er at den vokser opp fra spissen av en grov jordstengel, og ett eksemplar kan bli utrolig gammelt, muligens flere hundre år!
Blåveis vokser helst i løvskog, men også i granskog.
Årsaken til at blåveisen ofte plaseres i en egen slekt, blåveis (Hepatica), er at man ikke synes den hører hjemme i slekten til andre ...veiser (Anemone), der den iblant oppføres. Artsnavnet nobilis er latinsk og betyr edel, fornem,hvilket er et meget velegnet uttrykk for denne blomsten. Blåveis er forresten både giftig og fredlyst.


Rennesøy-Rogaland 24.03.08

Rennesøy- Rogaland 24.03.08

Rennesøy- Rogaland 24.03.08

Rennesøy- Rogaland 24.03.08
Posted by Picasa

1 kommentar:

Bjarne sa...

Flotte bilete. Eg må få kommet meg ut å få sett vestlandsblåveisane eg óg.