søndag 23. mars 2008

Sandmorkel (Gyromitra esculenta)

Av gresk gyros: vindig og mitra: lue samt latin esculentus: spiselig

Sandmorkel Gyromitra esculenta Kleppeloen 23.03.07

Sandmorkel Gyromitra esculenta Kleppeloen 23.03.07.

Sandmorkel Gyromitra esculenta Kleppeloen 23.03.07.

Lokaliteten hvor vi fant 12 eksemplarer 23.03.07

Ferske sandmorkler er giftige. Giften kan fjernes ved to ganger avkoking, hver gang 10 min, i dobbelt så mye vann som sopp eller ved tørking.


Posted by Picasa

Ingen kommentarer: