søndag 19. august 2007

Vaniljerot (Monotropa hypotitys)

Mono = enkelt, tropo = levevis. Navnet skal sikte til at planten ofte er det eneste som vokser i de mørke skogene. Hypopitis = under gran, men den vokser like mye under andre trær.

Bildene er tatt i Njåskogen,Time, 19.08.07Vaniljerot, Monotropa, slekt av vintergrønnfamilien med ekte saprofyttiske arter, dvs. er uten klorofyll og lever i symbiose med sopp (mykorhiza). Små og skjellaktige blad, lysegule blomster med duft som minner om vanilje.
Posted by Picasa

Ingen kommentarer: