torsdag 4. mars 2004

Nordflaggermus (Eptesicus nilssonii)

Vekt: 8-18 g
Vingespenn: 240-280 mm
Kroppslengde: 54-64 m m
Underarmslengde: 38-44 mm


Tellnesgruvene 04.03.2004

Dette er vår klart vanligste og mest utbredte flaggermusart. Nordflaggermusa har en generelt nordlig utbredelse. Den finnes i Norge, Sverige og Finland (men i svært liten grad i Danmark)


Tellnesgruvene 04.03.2004

Nordflaggermusa er vanlig å finne overvintrende i Norge. Brukbare steder er gruveganger og grotter, og muligens også bygninger. Dvaleperioden varer fra oktober til april. Dyrene henger vanligvis én og én, men danner en sjelden gang mindre grupper.


Posted by Picasa

Ingen kommentarer: