mandag 8. september 2008

Slimsopper


Slimsopp er en helt egen organismetype, som botanikere og zoologer i riktig gamle dager kriget om, den gang da det bare var et planterike og et dyrerike. Etter at man opprettet et eget sopprike var de innom der, og så har de vært sett på som en egen rekke innen protistriket. I våre dager presser det seg fram en oppdeling av det svært uensartete protistriket, og slimsoppene vil da sammen med noen grupper av amøber utgjøre riket Amoebozoa ("Det slimete riket"). Dette riket er en søstergruppe til soppriket og dyreriket.Slimsoppene er eukaryote (har cellekjerne), og har dermed ikke noe nært slektskap med bakteriene.

Les mere om slimsopp her: http://www.bio.no/bio/enbiolog/topic.asp?TOPIC_ID=6237 her: http://www.bio.no/bio/enbiolog/topic.asp?TOPIC_ID=3526 og her: http://www.fugleognatur.dk/forum/show_message.asp?MessageID=67557&ForumID=21


Trollsmør Fuligo septica
Vigreskogen 08.09.2008

Ullklubbe - Trichia decipiens
Vigreskogen 08.09.2008

Ullklubbe - Trichia decipiens
Vigreskogen 08.09.2008Posted by Picasa

Ingen kommentarer: