søndag 25. januar 2009

Endelig tegn til vår


Hassel Corylus avellana i hunnblomst
Kleppelunden 25.01.09.


Hassel Corylus avellana hannrakler
Kleppelunden 25.01.09.


Selje Salix caprea "Gåsunger"
Kleppelunden 25.01.09.Gråor Alnus incana hannrakler
Kleppelunden 25.01.09.
Posted by Picasa